Lysets Kilde
"Får da Sønnen frigjort dere da blir dere virkelig fri" Joh. 8,36
Sann gjenopprettelse


Tjenestegjøring i sann gjenopprettelse (ved Jesus Kristus) er en kombinasjon av samtale og bønn for legedom av indre sår. Ved opplevelser/hendelser i barneårene og ved misforståelser av den voksne verden, kan dette påvirke tankene og følelsene til barn og hvordan barn ser på og tenker om seg selv. Etter hvert kan dette gi seg utslag som vonde følelser eller smerter av ulike slag. Jobber ut fra en oppfatning om at kroppens måte å takle vonde hendelser, smertefulle relasjoner eller misforståelser på, er at dette blir lagret i den ubevisste delen av hjernen og i kroppen vår.


Som voksne møter livet oss med utfordringer! Gjennom oppturer og nedturer, medgang og motgang, igjennom relasjoner til barn, familie, arbeidskolleger og venner. Vi kan begynne å kjenne på vanskelige følelser i møte med dette. Disse følelsene kan ta mer og mer plass og fylle sinnet vårt mer og mer. Noen kan oppleve at de blir hemmet både fysisk og psykisk. Noen sliter med angst, depresjon, dårlig selvbilde, skam osv. Andre kan oppleve uro, slitenhet og stress.


Jesus

Ved kombinasjonen av samtale og bønn er målet å komme tilbake til der "frøet" til de vonde følelsene ble "plantet". Der ber vi Jesus om å komme på sin unike måte! Ingen hendelse er for liten eller for stor. Hvert liv og hvert "sår" er individuelt, men Ordet om at "Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri" er universelt og gjelder for alle til alle tider.  Derfor er alle velkomne og det stilles ingen krav om egen tro til deg som kommer.


Den første timen går vi igjennom teorien bak måten jeg jobber på. Det er viktig å få en forståelse av dette.

Jeg tar imot enkeltpersoner så vel som ektepar. Barn sammen med en voksen.